ZBRANĚ PRO DEKORAČNÍ ÚČELY

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ - ZBRANĚ PRO DEKORAČNÍ ÚČELY

Výrobek mohou používat osoby starší 18 let nebo osoby mladší 18 let pod dohledem osob starších. Otevřete víko zásobníku/zásobník vyjměte po stlačení pojistky zásobníku. Naplňte zásobník vhodným střelivem. Před střelbou zbraň odjistěte. Při nabíjení zbraně nemějte prst na spoušti, zamiřte do bezpečného prostoru, natáhněte pomocí natahováku/horní části hlavně vždy pouze jednou až do krajní polohy a pomalu vraťte natahovák/hlaveň do původní polohy.Nepouštějte při nátahu samovolně natahovák/horní část hlavně z ruky. Zbraň natahujte vždy ve vodorovné poloze. Zamiřte do cíleného prostoru, vystřelte. Postup opakujte. Před uložením vyčistěte. Nmiřte na zvířata ani na jiné osoby. V případě pochybností o použití  se poraďte s prodejcem.

ZÁRUČNÍ LIST - ZBRANĚ PRO DEKORAČNÍ ÚČELY

Na výrobek je poskytována záruka ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví v souvisloti s jeho užíváním dle návodu a určení, při zachování podmínek použití doporučených výrobcem, při dodržování podmínek zaacházení a údržby.Záruka se nevztahuje dle §619 zákona 136/2002 Sb. na jiné závady a závady způsobené běžným provozním opotřebením a tímto opotřebením následně způsobené vady.

Záruka u zbraní určených pro dekorační účely se nevztahuje na :

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Pokud je v tomto případě zbraň zasílána na adresu určenou zákazníkem, uhradí zákazník náklady spojené s dobírkou dle platných ceníků paušální sazby poštovného uvedené na internetových stránkách prodejce(www.kulickovky.com). Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně vyplněného záručního listu a nejlépe kopie dokladu o zakoupení. Zbraň k reklamaci předkládejte kompletní a v obalu vhodném pro bezpečnou přepravu. V případě, že obdržíte reklamované zboží bez vhodného obalu, neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení.

Každý výrobek je před odesláním zákazníkovi zkontrolován, otestován a shledán jako plně funkční.

Používá opensource systém OpenCart | R.V.D. army shop © 2024 | Created by Casey Kraft in 2010