Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných Obchodních podmínek.
 2. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.
 3. Reklamační řád obsahuje postupy při uplatnění nároku na reklamaci Kupujícího, který zakoupil zboží prostřednictvím Prodávajícího.
 4. Prodávajícím je internetová prodejna www.kulickovky.com, jejímž provozovatelem je fyzická osoba Richard Tůma , IČ: 71255796, sídlo: K Jakubu 97/31, 284 01, Kutná Hora, provozovna Husova 148, 284 01, Kutná Hora.
 5. Kupujícím je Zákazník, který prokazatelně zakoupil zboží prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.

Zjevné vady při převzetí zboží

 1. Podpisem dodacího listu při převzetí zboží Kupující strvzuje, že přijal vyžádanou zásilku v neporušeném obalu.
 2. Pokud je zásilka doručena Kupujícímu v porušeném obalu, Kupující zásilku od dopravce odmítne převzít s udáním důvodu porušenosti obalu, a podle stanov dopravce sepíše příslušný protokol. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Podle platných právních norem může Kupující zboží zakoupené prostřednictvím elektronického obchodu bez udání důvodu a jakýchkoli sankcí vrátit do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 3. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, spotřebováno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající zaplacenou kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do deseti 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4 Obchodních podmínek, a to poštovní poukázkou na adresu případně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruční doba

 1. Kupující má právo na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím Prodávajícího po zákonem stanovenou dobu.
 2. Záruční doba činí podle platného občanského zákoníku 24 měsíců, nestanoví-li zákon jinak.
 3. K odeslanému zboží je vždy přikládána Prodávajícím faktura, která může sloužit zároveň jaké záruční list.
 4. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím od dopravce, tzn. od data podpisu dodacího listu Kupujícím, a zároveň podpisem o převzetí zboží Kupující stvrzuje souhlas se záručními podmínkami.

Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží prokazatelně zakoupené Kupujícím u Prodávajícího v zákonem stanovené záruční době.
 2. Místem uplatnění reklamace je adresa provozovny Prodávajícího, tedy kamenná prodejna R.V.D. shop, Richard Tůma, Tylova 504, 284 01, Kutná Hora.

Uplatnění reklamace registrovaným zákazníkem

Při reklamování zboží postupuje Kupující, který je registrovaným zákazníkem, takto:

 1. Kupující se přihlásí ke svému zákaznickému účtu kliknutím na odkaz "přihlásit".
 2. V sekci "Můj účet" a "Mé objednávky" nalezne Kupující seznam objednávek, které v minulosti uskutečnil.
 3. Kliknutím na ikonku "Zobrazit" (ikonka s lupou) otevře Kupující konkrétní fakturu, které se reklamace týká, a najde v ní řádek se zbožím, které hodlá reklamovat.
 4. U vybrané položky na pravé straně řádku klikne Kupující na ikonku "Reklamovat" (zelená šipka).
 5. Tímto postupem se zobrazí převyplněný formulář "Reklamace". Kupující doplní do formuláře "Důvod reklamace", zaškrtne políčko s informací, zda je zboží rozbaleno, případně popíše do políčka pro poznámku informace o "Poškození a další detaily", opíše kontrolní kód z obrázku a odešle reklamační formulář kliknutím na tlačítko "Pokračovat".
 6. Do své emailové schránky v tom okamžiku Kupující dostane informace o úspěšném přijetí reklamačního formuláře Prodávajícím a pokyny jak postupovat dále.
 7. Reklamované zboží zabalí Kupující tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho dalšímu poškození, do balíčku vloží informaci o čísle reklamace, které mu bude vygenerováno automaticky, a kopii příslušné faktury.
 8. Řádně zabalené zboží odešle Kupující doporučeně na adresu Prodávajícího, tedy Richard Tůma, Tylova 504, 284 01, Kutná Hora.
 9. O změnách stavu reklamace bude Kupující informován Prodávajícím emailem.
 10. Stav reklamace může Kupující sledovat po přihlášení ke svému zákaznickému účtu v sekci "Můj účet" - "Mé objednávky" - "Zobrazit Vaše reklamace".

Uplatnění reklamace nezaregistrovaným zákazníkem

Při reklamování zboží postupuje Kupující, který je nezaregistrovaným zákazníkem, takto:

 1. V sekci "Zákaznický servis klikne Kupující na odkaz "Reklamace".
 2. Tímto postupem se zobrazí prázdný formulář "Reklamace". Kupující doplní do formuláře podle faktury, na které reklamované zboží nalezne, informace nezbytné pro správnou identifikaci Kupujícího (tedy "Jméno", "Příjmení", "Email", "Telefon", "ID objednávky", "Datum objednání") a informace o reklamovaném zboží ("Název zboží", "Kód zboží", "Množství", "Důvod reklamace", zaškrtne políčko s informací, zda je zboží rozbaleno, případně popíše do políčka pro poznámku informace o "Poškození a další detaily"), opíše kontrolní kód z obrázku a odešle reklamační formulář kliknutím na tlačítko "Pokračovat".
 3. Do své emailové schránky v tom okamžiku Kupující dostane informace o úspěšném přijetí reklamačního formuláře Prodávajícím a pokyny jak postupovat dále.
 4. Reklamované zboží zabalí Kupující tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho dalšímu poškození, do balíčku vloží informaci o čísle reklamace, které mu bude vygenerováno automaticky, a kopii příslušné faktury.
 5. Řádně zabalené zboží odešle Kupující doporučeně na adresu Prodávajícího, tedy Richard Tůma, Tylova 504, 284 01, Kutná Hora.
 6. O změnách stavu reklamace bude Kupující informován Prodávajícím emailem.

Neoprávněná reklamace, zánik reklamace

 1. Pokud je reklamace zamítnuta jako neoprávněná, hradí Kupující náklady na případnou opravu a přepravu.
 2. Reklamace bude zamítnuta jako neoprávněná, pokud Kupující odešle špatně zabalenou zásilku. Dopravce za špatně zabalenou zásilku neručí. Tato zásilka bude vrácena zpět Kupujícímu bez náhrad.

Kontaktní místo pro řešení reklamace

Adresa provozovny:

R.V.D. shop

Richard Tůma
Husova 148
Kutná Hora
284 01
 

Email: rvd.shop@email.cz

Telefon: +420 775 938 822

Používá opensource systém OpenCart | R.V.D. army shop © 2021 | Created by Casey Kraft in 2010