Návod k použití a údržbě nože

 

Nůž je zbraň a proto je potřeba s ní zacházet velmi opatrně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku, nemířit na nikoho ostřím a nepoužívat tento předmět k obraně ani útoku na jinou osobu. Je určen osobám starším 18 let. Nepůjčujte tento předmět dětem. Při používání a to zejména při jeho otevírání či vystřelování hrozí nebezpečí samotnému držiteli. Nebuďte v kontaktu s ostrou částí nože. Z bezpečnostních důvodů nemusí být dodán dostatečně ostrý, pro dosažení maximálního naostření svěřte tento úkon odborné dílně.

Údržba nože: Jestli je nůž sestaven z několika částí, je nutné, obzvlášť při nošení nože, kontrolovat stálost šroubových spojení. Jestli je zjištěno uvolnění šoubového spoje, je nutné je příslušným nástrojem ( šroubovák apod.) utáhnout. Šroub utahujeme do úplného zašroubování, ale pouze do té míry, aby nebyl poškozen závit jak šroubu, tak závit na těle nože. Záruku - odpovědnost za vady, nelze uplatnit na poškozený závit a poškozený či vyšroubovaný šroubek, stejně jako na nůž, který se v důsledku nedotažení či vypadnutí šroubků rozložil na více částí. V případě častějšího výskytu povolování je nutné příslušné šroubové spojení pevně fixovat tmelem proti povolování či příslušným lepidlem. Jestli je k noži připevněn lepením jiný díl, např.protiskluzová ploška, může se tato část časem uvolnit a je nutné vhodným lepidlem toto spojení znova obnovit. Zvětšující se vůle čepele u nože s pohyblivou čepelí je projevem běžného opotřebení středového ložiska, je to zcela přirozený jev, který není vadou a také není důvodem pro reklamaci zboží, v mnohých případech stačí jen přitažení šroubu centrálního uložení. Nůž, zvláště otevrací, je pouze k řezání a jakákoliv nadměrná síla nebo pád jej může poškodit a to zejména prasknutím čepele, která pro zvýšení tvrdosti může být kalená, tak jeho zavíracího mechanismu či pojistky. Na stranové namáhání není nůž konstruován, není to páčidlo. Záruku tak nejde uplatnit na mechanické poškození či prasknutí, je to bždy způsobeno nadměrnou silou, na něž není konstrukčně přizpůsoben, U polovystřelovacíh a vystřelovacích nožů je počítáno s kratší dobou životnosti otevírací pružiny. Jejím opotřebením nebo oddělením, zlomením ztratí nůž možnost rychlootevírání (samootevírání) při plném zachování funkčnosti ostatních částí. Pokud k opotřebení či oddělení pružiny dojde, nejedná se tak o závadu. Je-li ke konkrétnímu noži přiložené pouzdro, může nést stopy rozešití či protržení a má vždy jen omezenou životnost.

Používá opensource systém OpenCart | R.V.D. army shop © 2023 | Created by Casey Kraft in 2010