Nakupujte snadno

Každý den jsme tu pro Vás, abychom Vám usnadnili Vaše nákupy..

Jak provést objednávku

Pro správné provedení objednávky je nutné znát následující postup:

  1. Zákazník (nový) vloží požadované zboží do nákupního košíku vždy kliknutím na tlačítko Přidat do košíku.
  2. Upravit položky v košíku lze zapsáním počtu do příslušné kolonky, do košíku se dostanete kliknutím na odkaz Nákupní košík, který je umístěný na stránce nahoře vpravo.
  3. Po dokončení nákupu klikněte na tlačítko Objednat.
  4. Průvodce objednávkou Vás povede přes vyplnění údajů, kam si přejete objednávku zaslat, po odeslání objednávky k nám.
  5. O úspěšném přijetí objednávky bude zákazník okamžitě informován emailem. Pokud Zákazníkovi nebyl email doručen, nebo obdrží email v poškozené podobě, objednávka nebyla odeslána. V tomoto případě nás prosím kontaktujte telefonicky (zřídka se stává tato situace v případě odesílání objednávky prostřednictvím některých mobilních telefonů).
  6. Pokud je Vámi objednané zboží skladem, objednávku zpracujeme nejbližší pracovní den a bude Vám doručena českou poštou na dobírku na Vámi uvedenou adresu během následujících 2-3 pracovních dnů. O odeslání objednávky na Vaši adresu budete informováni emailem.
  7. Pakliže nastane situace, že by zboží nebylo fyzicky na skladě, budete informováni emailem nebo telefonicky o možnosti vyčkat na doplnění zboží (objednávku si přejete i se zpožděním) a nebo Vám bude nabídnuta možnost objednávku upravit (pokud trváte na včasném doručení).

Způsob zpracování objednávky a postup při aktuální nedostupnosti zboží

V internetovém katalogu zboží jsou obsaženy položky, které jsou označeny jako dostupné s okamžitou možností zakoupení prostřednictvím košíku, a to v následujících variantách:

Pokud se zboží stane nedostupným během vyřizování objednávek, bude o tomto stavu zákazník informován emailem do druhého pracovního dne. Zákazníkovi bude v tomto případě nabídnuta možnost objednávku stornovat nebo vyčkat naskladnění nového zboží.

Upozorňujeme, že obrázky obalů zboží jsou pouze orientační, mohou se bez předchozího upozornění zákazníka měnit podle rozhodnutí dodavatele / výrobce.

Záruční podmínky

Při přebírání balíčku od české pošty zkontrolujte, zda není balík poškozen. Pokud je balík viditelně poškozený (potrhaný, otevřený, napůl vysypaný apod.), odmítněte jeho převzetí a nechte ho odeslat zpět. Objednávka je možná provést znovu. Tento způsob reklamace pak řešíme s českou poštou my za Vás.

Po otevření balíčku zkontrolujte jeho obsah. Pokud neodpovídá obsah Vámi zadané objednávce, okamžitě nás kontaktujte (reklamace tohoto typu se zpožděním nepřijímáme). Na postupu řešení vzniklé situace se dohodneme nejlépe telefonicky 728938822 nebo emailem rvd.shop@email.cz v co nejkratším termínu.

U popisu každého zboží je uvedeno, na co je vztažena záruka. Co se týče kuličkových a airsoftových zbraní, orientujte se podle poznámky. Je-li uvedena servisní záruční doba, týká se servis i případných závad při střelbě. Je-li uvedeno, že zboží je určeno jako dekorace, nevztahuje se záruka na střelbyschopnost (zboží je určeno pouze pro krátkodobou střelbu, jakmile dostřílí, nelze opravit).

Pro uplatnění reklamace postupujte takto

  1. Kontaktujte naše reklamační oddělení telefonicky 728938822, emailem rvd.shop@email.cz nebo poštou RVD shop - reklamace, Richard Tůma, Tylova 504, 28401 Kutná Hora.
  2. Uveďte Jméno a příjmení, Vaši přesnou adresu, telefonický kontakt popř. emailovou adresu pro možnost komunikace, číslo objednávky dle faktury, a popište co nejpodrobněji závadu.
  3. Reklamované zboží řádně zabalte a odešlete českou poštou (nejlépe doporučeně) na adresu RVD shop - reklamace, Richard Tůma, Tylova 504, 28401 Kutná Hora.

Doba vyřízení

Lhůta pro vyřízení Vaší reklamace je ze zákona 1 kalendářní měsíc od přijetí všech náležitostí (kontakty, důvod reklamace, obdržení reklamovaného zboží). Během této doby můžete sledovat stav Vaší reklamace po přihlášení. Jakmile bude reklamace vyřízena, zboží Vám bude automaticky doručeno opět na Vámi zadanou adresu zdarma s popisem závady a způsobem řešení.

Opakované odeslání objednávky

Pokud se nám již odeslaná objednávka vrátí zpět z důvodu nevyzvednutí nebo jiného důvodu, bude o tomto zákazník informován emailem. Pakliže tatáž objednávka bude na žádost zákazníka odeslána znova a opakovaně, bude k původní objednávce účtována snížená sazba poštovného 100,00Kč za každé další opakované odeslání.

Nevyzvednutí objednávky na dobírku

Každá objednávka je dle našich obhcodních podmínek závazná. Pokud objednávka zaslaná na dobírku, nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou.  Pokud si své objednané zboží nepřeberete, činíte nám škodu ve výši poštovného, kterou po Vás budeme chtít uhradit.

Nezáruční opravy

Pokud se nejedná o servisní záruční opravu, hradí náklady za opravu zákazník. Pokud se bude jednat o opravu nemalé ceny (cca nad 500Kč), budete dotázáni, zda chcete opravu provést. Po Vašem prokazatelném odsouhlasení bude oprava provedena a zboží Vám bude účtováno způsobem dobírky (v ceně nezáruční opravy jsou započteny i náklady za poštovné).

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud Prodávající Kupujícímu nepředal informace, které je povinen mu předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, může Kupující odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od převzetí zboží. Pokud jsou však během této lhůty informace řádně předány, začíná běžet lhůta čtrnáctidenní. Pokud Kupující uplatní právo odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit Kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy dle platných ustanovení § 53 Občanského zákoníku:

§53 (8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Používá opensource systém OpenCart | R.V.D. army shop © 2023 | Created by Casey Kraft in 2010